NKD

Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie

• NKD is per 1 januari 2017 de voortzetting van NRD en KD.
• NKD is nu het enige Nederlandse kwaliteitsinstituut voor dyslexiezorg.
• NKD stelt hoge eisen aan aangesloten dyslexiepraktijken.
• NKD werkt nauw samen met NIP en NVO en met de Stichting Dyslexie Nederland.

De website wordt ontwikkeld. Op deze voorlopige website vindt u alle belangrijke informatie.

Wat is waar?

Regelmatig ontstaat er ophef over dyslexie en dyslexiezorg. Van allerlei kanten wordt er iets geroepen, maar vaak ontbreekt het wetenschappelijk bewijs onder de informatie die het nieuws haalt. Daarom heeft het NKD een factsheet opgesteld waarin de belangrijkste feiten onder elkaar zijn gezet: van 'wat is dyslexie' tot 'diagnose en gevolg'.

Dit factsheet is hier te downloaden.

Tarief Dyslexiezorg

Gemeenten moeten vanaf 2018 op een andere manier dyslexiezorg contracteren.
Het NKD heeft hiervoor een handreiking opgesteld:
Handreiking Tariefonderbouwing Dyslexiezorg 2017

Informatie over dyslexieverklaring is hier te vinden:
Prezi dyslexieverklaringen februari 2017
Leeswijzer Prezi
Position Paper NKD NIP NVO

Oude websites

Wie informatie zoekt over dyslexie, hoe dyslexiezorg in Nederland is geregeld of wil weten welke dyslexiepraktijken aangesloten zijn, kan die informatie vinden op:

website Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD)
website Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD)

Zodra de nieuwe website van het NKD in de lucht is, is die informatie daarop terug te vinden.